Wat te doen bij sportongeval

SET YOUR GOALS HIGH, AND DON'T STOP TILL YOU GET THERE.

Wat te doen bij een sportongeval?

Clubdokter:  Dr. Schurgers Piet

Ongeval bij competitie. Wat doen?

- Invullen op wedstrijdblad bij opmerkingen (indien ongeval gebeurd is tijdens de wedstrijd)


- Aangifteformulieren meenemen en naar arts en het geneeskundig getuigschrift laten invullen (pag.4)


-Het geneeskundig getuigschrift samen met de andere bladen zoveel mogelijk ingevuld + kleefbriefje ziekenfonds bezorgen aan Veerle. (NIET ZELF OPSTUREN)


-Deze formulieren liggen normaal achteraan in de bureau of wel kan je ze downloaden door onderaan op het formulier te klikken.


-Terug deelnemen aan wedstrijden/trainingen kan ENKEL indien het genezingsattest ingevuld door arts en dit opgestuurd is naar de verzekering.


Ongeval bij recreatie - VKS. Wat doen?

-Invullen op het wedstrijdblad bij opmerkingen (indien ongeval gebeurd is tijdens de wedstrijd)

- Aangifteformulier invullen. Deze liggen normaal achteraan in de bureau of wel kan je ze downloaden door op het aangifteformulier VKS te klikken.

- Binnen de 36 uur ongeval aan Ilse doorgeven. Zij moet via PC aangifte doen bij Sporta (VKS), zonder deze aangifte is het NIET in orde!!!!Ongeval bij recreatie - grenscompetitie

Indien je een sportongeval met trainen of wedstrijd hebt bij de grenscompetitie, dan moet je de verzekeringspapieren aan Ilse vragen.